(Pipo vom Radkenstein x Toxy vom Kaleberg)

Born : 15 Februari 2010

Niko vom Kalacberg Niko vom Kalacberg Niko vom Kalacberg Niko vom Kalacberg